erh106n
Posts: 1
Joined: Mon Mar 25, 2019 7:51 am

picamera live stream

Mon Mar 25, 2019 7:58 am

merhaba:
raspivid -o - -t 0 -hf -w 800 -h 400 -fps 24 |cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8160}' :demux=h264

yukarıdakş komut ile terminalden kamerayı başlatıyorum ve vlc playere http://my_ip_adres:8160/ portu ile görüntüyü aktarabiliyorum.

yukardaki komutu python içinde nasıl yazabilirim. ya da bir butona bastığımda bu kodun terminalde çalışmasını python içinde nasıl yapabilirim.
umarım sorunu anlatabilmişimdir. :)
şimdiden teşekkür ederim. :)

Return to “Türkçe”