Page 1 of 1

crop image

Posted: Fri Jan 12, 2018 4:11 pm
by Aylmaz
Merhaba,

bir projemde belirli aralıklarla resim kırpma yapmam gerekiyor. Örneğin; 11811x11811 çözünürlüğünde bir resmi 1440x900 olarak x=0, y=0 'dan başlayarak 11811 ' e kadar kırpıp tam ekran göstereceğim.

Yazdığım kod şu şekilde:

Code: Select all

import tkinter as tk
from PIL import Image, ImageTk
import RPi.GPIO as GPIO
import time

deneme=tk.Tk()
deneme.geometry("1440,900)
deneme.attributes("-fullscreen, True")

while True:
	resim1=Image.open("/home/pi/Desktop/resim1.jpg")
	alan=(a,b,1440,900)
	resim2=resim1.crop(alan)
	resim3=ImageTk.PhotoImage(resim2)
	goster=tk.Label(deneme,image=resim3)
	goster.place(x=0,y=0,width=1440,height=900)
	a=a+10
	b=0
	time.sleep(2)
Her iki saniye de bir 10 piksel sağa kayarak kırpma işlemini yapıp ekranda göstermesi gerekirken bu işlemi gerçekleştirmiyor.

Nerede hata yaptığımı bulamadığım için buraya yazdım. Yarımcı olursanız sevinirim