Aylmaz
Posts: 4
Joined: Wed Jan 10, 2018 11:53 am

crop image

Fri Jan 12, 2018 4:11 pm

Merhaba,

bir projemde belirli aralıklarla resim kırpma yapmam gerekiyor. Örneğin; 11811x11811 çözünürlüğünde bir resmi 1440x900 olarak x=0, y=0 'dan başlayarak 11811 ' e kadar kırpıp tam ekran göstereceğim.

Yazdığım kod şu şekilde:

Code: Select all

import tkinter as tk
from PIL import Image, ImageTk
import RPi.GPIO as GPIO
import time

deneme=tk.Tk()
deneme.geometry("1440,900)
deneme.attributes("-fullscreen, True")

while True:
	resim1=Image.open("/home/pi/Desktop/resim1.jpg")
	alan=(a,b,1440,900)
	resim2=resim1.crop(alan)
	resim3=ImageTk.PhotoImage(resim2)
	goster=tk.Label(deneme,image=resim3)
	goster.place(x=0,y=0,width=1440,height=900)
	a=a+10
	b=0
	time.sleep(2)
Her iki saniye de bir 10 piksel sağa kayarak kırpma işlemini yapıp ekranda göstermesi gerekirken bu işlemi gerçekleştirmiyor.

Nerede hata yaptığımı bulamadığım için buraya yazdım. Yarımcı olursanız sevinirim

Return to “Türkçe”