Baspiet
Posts: 18
Joined: Sat May 16, 2020 5:53 pm

HQ picamera probleem

Thu Sep 17, 2020 3:46 pm

Op mijn vorige topic weinig respons ontvangen.
Mogelijk doordat ik het probleem niet duidelijk beschreef.
Sinds enige tijd kon ik alleen fotograferen in een lage resolutie.
Maar nu krijg ik wel een preview maar verder krijg ik alleen maar bestanden welke geen data bevatten en een foutmelding als ik met Python werk.
Voorheen werkte het python prog perfect.
Met raspistil werkt de camera wel. Ook met raspivid en ook in de maximale resolutie van 4056 x 3040.
Wat ik al probeerde is update, upgrade, nieuwe installatie en nieuwe lintkabel.
Ook rpi update heeft niets uitgehaald.
De foutmelding in Thonny is als volgt:

raise Picamera aMMALError (status,prefix)
picamera.ex PicameraMMALError: Unable to enable port vc.ril.image_encode:out:0: Out of memory

Het prog.:

#Camera met pir sensor en drukknop shutter
#Camera is de HQ camera

#importeer
from gpiozero import Button, MotionSensor
from picamera import PiCamera
from time import sleep
from signal import pause

#maak objecten
button = Button(2)
shutter = Button(27)
pir = MotionSensor(4)
camera = PiCamera()

#start de camera
camera.resolution = (4056, 3040)
camera.start_preview()

#maak namen voor afbeeldingen
i = 0

#stop het programma
def stop_camera():
camera.stop_preview()
#sluit het programma af
exit()

#neem een foto als de pir of de shutter geactiveerd wordt
def take_photo():
global i
i = i + 1
camera.capture('/home/pi/Desktop/image_%s.jpg' % i)
print('Er is een foto gemaakt')
sleep(1)
#functie voor de button
button.when_pressed = stop_camera
# functie voor pir
pir.when_motion = take_photo
# functie voor de shutter
shutter.when_pressed = take_photo
pause()

TheoPA3DSS
Posts: 29
Joined: Fri Nov 09, 2018 9:27 am
Location: Netherlands

Re: HQ picamera probleem

Sat Sep 19, 2020 2:14 pm

Ik zie dat je post al een paar dagen oud is zonder response, misschien kun je het in de engelstalige forum zetten.

Baspiet
Posts: 18
Joined: Sat May 16, 2020 5:53 pm

Re: HQ picamera probleem

Mon Sep 21, 2020 6:25 pm

Bedankt voor de tip Theo
Daar kreeg ik de aanwijzing om het gpu geheugen hoger (op 256) in te sellen.
Hiermee is het probleem opgelost.

Return to “Nederlands”