Benwol
Posts: 6
Joined: Thu Jun 13, 2019 9:55 am

Gebruik htaccess in Webserver RaspberryPi

Sat Jun 15, 2019 3:44 pm

Bij gebruik van een htaccess file krijg ik een foutmelding
Wat doe ik fout?
Bijgesloten foutmeldingen
htaccess bestand

I<Files ~ "^\.(htaccess|htpasswd)$">
deny from all
</Files>
Options Indexes
AuthUserFile /var/www.html/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Please enter your ID and password"
AuthType Basic
require valid-user
order deny,allow


Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.137 Port 80

[Fri Jun 14 15:39:04.515056 2019] [core:alert] [pid 8142] [client 192.168.178.80:54553] /var/www/html/.htaccess: Invalid command 'AuthGroupFile',
perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration, referer: http://192.168.178.137/Stamboom.htm

Vertaling interne serverfout / Error log

Interne serverfout
De server opgetreden een interne fout of een onjuiste configuratie en was niet in staat om uw aanvraag te voltooien.
Neem contact op met de beheerder van de server op [email protected] om hen van de tijd die deze fout, en de acties die u uitgevoerd net voor deze fout te informeren.
Meer informatie over deze fout kan zijn beschikbaar in de server error log.

Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.137 Port 80

[Fri Jun 14 15: 39: 04.515056 2019] [core: alert] [pid 8142] [client 192.168.178.80:54553] /var/www/html/.htaccess: ongeldig commando 'AuthGroupFile',
mogelijk verkeerd gespeld of gedefinieerd door een module niet inbegrepen in de serverconfiguratie, referer: http://192.168.178.137/Stamboom.htm

zonstraal
Posts: 104
Joined: Fri Apr 10, 2015 8:50 am
Location: Spain

Re: Gebruik htaccess in Webserver RaspberryPi

Sun Jun 16, 2019 6:25 am

Misschien even uitleggen wat je wilt doen met die code en waar heb je het vandaan?

De toegang blokkeren en toegang geven met een paswoord doe je zo:
https://www.byte.nl/kennisbank/hackabus ... wachtwoord

Benwol
Posts: 6
Joined: Thu Jun 13, 2019 9:55 am

Re: Gebruik htaccess in Webserver RaspberryPi

Sun Jun 16, 2019 7:54 am

https://www.mijn-eigen-website.nl/websi ... twoord.php
De code heb ik van de site hierboven.
De bedoeling is de website beveiligen met een wachtwoord.
Ik zal jouw link proberen
Bedankt voor de reactie

Benwol
Posts: 6
Joined: Thu Jun 13, 2019 9:55 am

Re: Gebruik htaccess in Webserver RaspberryPi

Wed Jun 19, 2019 6:16 pm

Hallo Zonstraal,
Het is gelukt met jouw link.
Enige aanpassing aan het Apache.conf en nu werkt het.
Nog bedankt voor de tip
Gr Benwol

Return to “Nederlands”