Page 1 of 1

RS232 comunicatie

Posted: Fri Mar 29, 2019 4:08 pm
by YvesCleys
Hallo,
Ik heb onlangs een Raspberry Pi 3 Model B+ aangeschaft.
Ik wil serieel communiceren tussen de Raspberry Pi en een brandcentrale.
Ik heb een USB seriële convertor op de usb poort aangesloten.
Ik heb Putty op de Raspberry Pi geïnstalleerd en op een test PC de seriële communicatie werkt perfect ik kan op beide toestellen zenden en ontvangen.
Dan ben ik op zoek gegaan naar voorbeelden in Python ik slaag erin om te zenden maar kan niets ontvangen.
Heeft er iemand een voorbeeld programma dat werkt?

Re: RS232 comunicatie

Posted: Wed Apr 03, 2019 10:04 am
by Brandon92
Wat heb je allemaal geprobeerd dan?
Had je hier al na gekeken: https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... intro.html hier staan wel een paar voorbeelden in.

Re: RS232 comunicatie

Posted: Fri Apr 12, 2019 7:58 am
by YvesCleys
ik heb al van alles geprobeerd.
deze code heb ik geprobeerd van pc naar pc en dat werkt.
op de Raspberry Pi met Noobs en mono werkt ontvangen niet.
ik heb er putty op gezet en 2 maal opgestart met 1 serieel poort op /dev/ttyS0 en 1 serieel poort op /dev/ttyUSB0 en dat werkt wel.

using System;
using System.IO.Ports;


class PortDataReceived
{
public static void Main()
{
SerialPort mySerialPort = new SerialPort("/dev/ttyS0");

mySerialPort.BaudRate = 9600;
mySerialPort.Parity = Parity.None;
mySerialPort.StopBits = StopBits.One;
mySerialPort.DataBits = 8;
mySerialPort.Handshake = Handshake.None;
mySerialPort.RtsEnable = true;

mySerialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);

mySerialPort.Open();

Console.WriteLine("Press any key to continue...");
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();
mySerialPort.Close();
}

private static void DataReceivedHandler(
object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
{
SerialPort sp = (SerialPort)sender;
string indata = sp.ReadExisting();
Console.WriteLine("Data Received:");
Console.Write(indata);
}
}