wonderingwalker
Posts: 106
Joined: Wed Aug 08, 2012 3:13 pm
Location: Belgium
Contact: Website

Gebrik van de /etc/rc.local

Mon Nov 20, 2017 1:37 pm

Hallo,
't Is weer ingewikkeld.
Met een rasberry heb ik een severtje Rtl-SDR gemaakt
Het werkt als een tierelier, van op afstand over WiFi/Kabel...

Nu zou ik graag hebbben als de raspberry automatisch het RTL-SDR opstart

Daarvoor plaats ik dit scipje in de /etc/rd.local
Dit is het scriptje

Code: Select all


#!/bin/bash
echo "Start Rtl-Sdr op"
sudo ldconfig
sudo rtl_tcp -a 192.168.0.42
Dan stat dit niet op.
Ik plaats het bovenste laatste lijn van de rc.local

De commando's manueel invoeren en alles werkt..

Wat kan ik doen om het automatisch scriptje automatisch opstart, na een reboot

Code: Select all

...... if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
  
fi

##########  Rtl  SDR Opstart  Reciever   ######

#!/bin/bash
echo "Start Rtl-Sdr op"
sudo ldconfig
sudo rtl_tcp -a 192.168.0.42

exit 0

DirkS
Posts: 9697
Joined: Tue Jun 19, 2012 9:46 pm
Location: Essex, UK

Re: Gebrik van de /etc/rc.local

Mon Nov 20, 2017 2:01 pm

Verwijder alle regels die je hebt tegevoegd en vervang dit door

Code: Select all

/pad/naar/rtl_tcp -a 192.168.0.42 &
'/pad/naar/rtl_tcp' is het volledige pad naar het programma. Je kunt dit vinden met

Code: Select all

which rtl_tcp

wonderingwalker
Posts: 106
Joined: Wed Aug 08, 2012 3:13 pm
Location: Belgium
Contact: Website

Re: Gebrik van de /etc/rc.local

Wed Nov 22, 2017 8:10 am

Hallo,

Eerst sorry voor mijn late respons

Code: Select all

*** fi

### RC.LOCAL

sudo /sbin/ldconfig
sudo /usr/local/bin/rtl_tcp -a 192.168.0.220

exit 0
Dit staat in mijn rc.local. Een reboot geeft geen soelaas.
Dat de commando's apart werken zie je hier

Code: Select all

Last login: Wed Nov 22 08:56:07 2017 from 192.168.0.176
[email protected]:~ $ sudo /sbin/ldconfig
[email protected]:~ $ sudo /usr/local/bin/rtl_tcp -a 192.168.0.220
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001

Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Tuned to 100000000 Hz.
listening...
Use the device argument 'rtl_tcp=192.168.0.220:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...).
Signal caught, exiting!

De laatste lijn is voor mij een positieve actie. Dan start ik het SDR# op.

Alvast bedankt voor het nakijken.

Return to “Nederlands”