wonderingwalker
Posts: 106
Joined: Wed Aug 08, 2012 3:13 pm
Location: Belgium
Contact: Website

autoreconf: automake failed with exit status: 1

Mon Mar 14, 2016 9:28 am

Dag mensen,

Ik probeer streaming van een raspi cam op mijn website te plaatsen.
Daarvoor volg ik deze tut:
http://www.ics.com/blog/raspberry-pi-camera-module

Code: Select all

autoreconf -vfi
autoreconf: Entering directory `.'
autoreconf: configure.ac: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal --force -I m4
autoreconf: configure.ac: tracing
autoreconf: configure.ac: AM_GNU_GETTEXT is used, but not AM_GNU_GETTEXT_VERSION
autoreconf: running: libtoolize --copy --force
libtoolize: putting auxiliary files in AC_CONFIG_AUX_DIR, `build-aux'.
libtoolize: copying file `build-aux/ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIR, `m4'.
libtoolize: copying file `m4/libtool.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file `m4/lt~obsolete.m4'
autoreconf: running: /usr/bin/autoconf --force
autoreconf: running: /usr/bin/autoheader --force
autoreconf: running: automake --add-missing --copy --force-missing
configure.ac:85: error: required file 'build-aux/config.rpath' not found
autoreconf: automake failed with exit status: 1

En dat maakt me droevig....

in een poging een alternatief te vinden

Code: Select all

apt-cache search libjpeg62*
libjpeg62-turbo - libjpeg-turbo JPEG runtime library
libjpeg62-turbo-dbg - Debugging symbols for the libjpeg-turbo JPEG library
libjpeg62-turbo-dev - Development files for the libjpeg-turbo JPEG library

Deze geïnstalleerd, zonder verandering.
Iemand een idee?

fransko
Posts: 19
Joined: Sat Jan 05, 2013 11:23 pm

Re: autoreconf: automake failed with exit status: 1

Sun May 29, 2016 9:40 am

kijk eens naar deze regel

configure.ac:85: error: required file 'build-aux/config.rpath' not found

Return to “Nederlands”