Page 1 of 1

Eclipse, C++

Posted: Mon Mar 11, 2019 1:23 pm
by stonoga
Co trzeba ustawić aby dostać plik wykonywalny w RPi z Eclipse. Program C++?

Re: Eclipse, C++

Posted: Tue Apr 16, 2019 4:48 am
by xMat
Podbijam temat, też szukam odpowiedzi na to pytanie.
Ktoś coś może wie?