khamphukhoa
Posts: 4
Joined: Thu Jun 02, 2016 9:26 am
Location: Việt Nam
Contact: Website Yahoo Messenger

Tivi Samsung hỏng màn hình?

Wed May 17, 2017 5:52 am

Chiếc tivi của gia đình tôi mới mua, tự dưng nó xuất hiện một mảng màn hình đen, tôi cho rằng do thời gian gần đây thời tiết ẩm ướt, nhưng không phải, đó là do lỗi từ phía nhà sản xuất có phải không. Tôi muốn tham khảo các ý kiến trước khi nhờ tới sự trợ giúp của các chuyên gia.
http://vietnamksc.com/dich-vu/cach-diet-muoi-hieu-qua-nhat.html

Return to “Polski”