Go to advanced search

by congnatls
Fri Aug 24, 2018 2:34 pm
Forum: Other languages
Topic: raspberry pi 3b+ không hoạt động usb và car mạng
Replies: 0
Views: 5877

raspberry pi 3b+ không hoạt động usb và car mạng

TÔi mới mua raspberry pi model 3b+. tuy nhiên tôi cài hệ điều hành nào cũng hoạt động, tuy nhiên cổng usb và mạng không hoạt động, ai biết xin hướng dẫn giúp tôi cách khắc phục với?

Go to advanced search